รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ตารางธาตุ (ทองซาวด์)
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นางสาวสุภาวิตา แพทย์เมืองจันทร์ จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : การเรียนรู้ตารางธาตุ ที่สุดแสนจะบันเทิง สถานที่เรียน :212
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09318 นางสาวชนาภา พรมมาวัน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
2 08472 นางสาวลลิตา เนินทิโก ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
3 08482 นางสาวออแกรน หนูแทน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
4 09338 นางสาวอิสริยา เบ้าทอง ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
5 08995 นางสาวดารุณี บุญยัง ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/1
6 09016 นางสาวนิภาพร โสนนอก ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
7 09019 นางสาวปรัญดา โนสา ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
8 08157 นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
9 09051 นางสาวอรัญรักษ์ บุญชม ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
10 09022 นางสาวเพชรกัญญา จันทร์บูชา ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/4
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง