รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นางสาว​ศิริพร​ บัวคำ จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : เรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นปัจจุบัน​มีหลายช่องทางที่จะทำให้เราได้เรียนรู้​ได้ สถานที่เรียน :112
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09162 เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.2/4
2 08899 เด็กชายธนพล สายทอง ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
3 08902 เด็กชายปุณณวัฒน์ พานทอง ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
4 08904 เด็กชายมงคล วงทวี ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
5 08908 เด็กชายสุภเดช คำลาภ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
6 08464 นางสาวเจนจิรา เทียมไธสง ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/2
7 08462 นางสาวกนกทิพย์ ศรีพุฒ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
8 08451 นางสาวพัชริตา เงินประเสริฐ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
9 09354 นางสาวสุชาดา จัตุรัส ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
10 09356 นางสาวอติกานต์ จันทร์เอี่ยม ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
11 08222 นางสาวญาณิศา อาจนะ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
12 09065 นางสาวธัญชนก หนูอินทร์ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
13 08255 นางสาวนิยุตา โพธิ์ขาว ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
14 08356 นางสาวรัศมิทัศนย์ พิยสกี ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
15 09077 นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
16 08235 นางสาวอาภัสรา สระอุทัย ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง