รายชื่อนักเรียนชุมนุม : English พาเพลิน
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นายพรชัย เฉนียง จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : เรียนรู้ภาษาอังกฤษหนัง เพลง และอื่นๆ สถานที่เรียน :ห้อง 314
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09609 นางสาวกมลวรรณ บุสภาค English พาเพลิน ม.4/3
2 09615 นางสาวชนากานต์ เจือพันธ์ English พาเพลิน ม.4/3
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง