รายชื่อนักเรียนชุมนุม : เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นางสาว​กัณฐม​ณี​ นาคดี จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : 1. กติกาพื้นฐาน​การเล่นคำคม 2. กิจกรรมหรือเกมที่ส่งเสริมการอ่าน​ 3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สถานที่เรียน :ห้องสมุด
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09428 เด็กชายธนพนธ์ สุขแจ่ม เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.1/3
2 09130 เด็กชายเอกวิน หาสมบุญ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.2/2
3 08869 เด็กชายจิราวัฒน์ ประภาตะนันทน์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
4 08871 เด็กชายณัฐพงษ์ ต่อพล เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
5 08873 เด็กชายธนกฤต สุปัดคำ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
6 08875 เด็กชายธนากร คุ้มชะนุช เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
7 08876 เด็กชายธรรศ พุ่มเรือง เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
8 08878 เด็กชายนิติศาสตร์ ศาลารักษ์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
9 08879 เด็กชายนิพนธ์ ประคอง เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
10 08882 เด็กชายยุทธไกร หล่อทอง เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
11 08885 เด็กชายวราเทพ พินิจทรัพย์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
12 08886 เด็กชายวรายุทธ พินิจทรัพย์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
13 08887 เด็กชายวัชรพล แวนวน เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
14 08891 เด็กชายอินทัช สงค์ประเทศ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
15 10011 ด.ช.ญาณวิทย์ คงเจริญ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
16 08628 นายบุณณศร เบื้องบน เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.4/4
17 09367 นางสาวเมย์ญาวี ชัยวงษ์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
18 09368 นางสาววิลาวัณย์ จุ่นเจริญ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
19 09370 นางสาวสุชาวดี จัตุรัส เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
20 08443 นางสาวอรพิมล โฉยฉาย เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง