รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ชุมนุมดนตรีไทย
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :อาจารย์ นวรัตน์ จำนวนที่รับ : 30 รายละเอียด : สถานที่เรียน :ห้องดนตรีไทย
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09560 นายสมยศ วรรณวงษ์ ชุมนุมดนตรีไทย ม.4/2
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง