รายชื่อนักเรียนชุมนุม : stem
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :สุภาวดี กุลชา จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : สถานที่เรียน :215
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09415 เด็กชายภูวนาถ คุ้มครอง stem ม.1/2
2 08881 เด็กชายพายุ ผมหอม stem ม.3/3
3 09041 นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ stem ม.6/3
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง