รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูพัชรี พร้อมมูล จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับซากดำบรรพ์โบราณ และการจำลองซากฟอสซิลด้วยปูนพลาสเตอร์ สถานที่เรียน :ห้องชีววิทยา
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09480 นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม ฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ ม.6/2
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง