รายชื่อนักเรียนชุมนุม : เคมีดาว
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นางสาววัลลภา ปรีเปรม จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : การทดลอง, ผลิตภัณฑ์เคมี (เทียนเจล,พิมเสน,การบูร),ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ สถานที่เรียน :215
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09148 เด็กชายสิทธิพงศ์ แสงกล้า เคมีดาว ม.2/3
2 09596 นางสาวเนตรนภา เพ็ชรมณี เคมีดาว ม.4/2
3 08678 นางสาวเมษา ประชา เคมีดาว ม.4/2
4 09610 นางสาวกัญญาณัฐ ดงสันเที๊ยะ เคมีดาว ม.4/3
5 09612 นางสาวเกศมณี หมวกเหล็ก เคมีดาว ม.4/3
6 09614 นางสาวจันทิมา ศรีชนะ เคมีดาว ม.4/3
7 09261 นายธีรวุฒิ สีทิม เคมีดาว ม.5/3
8 09262 นายปฐมพร ซาวทองคำ เคมีดาว ม.5/3
9 09388 นายธีรศักดิ์ ผลธุระ เคมีดาว ม.5/3
10 08469 นางสาวนิฌาดา เทพศิริ เคมีดาว ม.5/3
11 09334 นางสาววกุล ม่วงทิพย์ เคมีดาว ม.5/3
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง