รายชื่อนักเรียนชุมนุม : หมากกระดาน
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นายธงชัย คำศิริ จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : สถานที่เรียน :โดม
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09104 เด็กชายติณห์ คำศิริ หมากกระดาน ม.2/1
2 09114 เด็กชายธนกร คำมุง หมากกระดาน ม.2/2
3 09122 เด็กชายภูวดล สีกาวี หมากกระดาน ม.2/2
4 08649 นายนเร เปรี่ยมพิมาย หมากกระดาน ม.4/5
5 08220 นางสาวกัณฐิกา เจริญคง หมากกระดาน ม.6/3
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง