ระบบชุมนุม Online โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.สระแก้ว
ออกแบบและพัฒนาโดย ครูกายสิทธิ์ วาดไธสง Up : 17-11-23

:: เข้าระบบ จัดการชุมนุม กรุณาเลือกชุมนุม ::


นักเรียน : 935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
762 173
ครูลงทะเบียนชุมนุม
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง